תלמידים בעלי התאמות לימודיות

במהלך לימודיהם בחטיבה העליונה תלמידים מאותרים על ידינו, כבעלי התאמות לימודיות וזוכים לתמיכה בהיבטים שונים –

 1. שעות פרטניות.
 2. שעות שילוב – תלמידים אשר קיבלו שעות שילוב ועברו וועדת שילוב בחטיבת הביניים יקבלו שעות שילוב גם בחטיבה העליונה במסגרת פרטנית או בקבוצות קטנות.

סוגי ההתאמות הלימודיות

במסגרת בחינות הבגרות ישנן מספר רמות של התאמות לדרכי ההיבחנות:

רמה 1 – התאמות המומלצות ע”י מאבחן דידקטי, לדוגמה- תוספת זמן. התאמות אלה מאושרות על ידי ועדה מקצועית בית ספרית, ללא הגשה לוועדה מחוזית.

רמה 2 – ההתאמות הן הקראה ו/או הכתבה לבוחן ניטרלי בעברית, השמעה ו/או הקלטה באנגלית. התאמות אלה ניתנות על בסיס אבחון דידקטי ומאושרות רק על ידי וועדה מחוזית במשרד החינוך. העברת הבקשה למשרד החינוך נקבעת על ידי ועדה מקצועית בית-ספרית לאחר בדיקה מדוקדקת ומעקב אחר ביצועים לימודיים של התלמידים.

רמה 3 – ההתאמות הן מבחן מותאם ומבחן בעל- פה, והתאמה כפולה באנגלית.
אישור זכאות להבחנות ברמה 3 ניתן רק על בסיס אבחון פסיכודידקטי או פסיכולוגי. ההתאמות מאושרות רק במסגרת וועדה מחוזית במשרד החינוך. 

במהלך כיתה ט’ ובעיקר בכיתה י’ יערכו מבחנים מיוחדים (על פי ההתאמות המומלצות) על מנת לקבוע למי מהתלמידים יבנה תיק שישלח לוועדה מחוזית במשרד החינוך.

לתשומת לב הנוגעים בדבר –שימו לב!

 • לטובת דיון בוועדות ההתאמה של משרד החינוך, תלמידים בעלי אבחונים הכוללים המלצות להתאמות ברמה 2 ורמה 3 בבחינות בגרות זקוקים לרקע ולנתונים מכיתות ט’ ו-י’ .
  בוועדות אלה נקבע בפעם הראשונה באופן פורמאלי ומוחלט האם התלמיד רשאי להבחן בעל-פה, במבחן מותאם או בהכתבה/הקראה בעברית ובאנגלית, הכתבה לבוחן ניטרלי ושיעתוק.

זוהי ההזדמנות חד פעמית ויחידה שבה תקבע הזכאות להתאמות אלה בבחינות הבגרות.

 • המלצה למבחן בעל- פה יכולה להיות רק במקצועות עתירי מלל.
 • המלצה למבחן מותאם יכולה להיות בכל המקצועות, אך בדרך כלל מדובר במקצועות עתירי מלל, לשון, אנגלית ומתמטיקה.
 • המלצה למבחן מתוקשב באנגלית.

ההתנהגות התלמידאית תקבע האם הוועדה תאשר או תדחה את ההתאמות.

תיק תלמיד הנשלח למשרד החינוך חייב להכיל –

רמה 3 –

 1. מבחנים במקצועות שבהם הומלצה ההתאמה. אם מדובר בהמלצה למבחנים בעל- פה או למבחנים מותאמים במקצועות עתירי מלל, יש לצרף שמונה מבחנים ממקצועות שונים.
 2. דיווחים ממורים באותם מקצועות שבהם הומלצה ההתאמה. הדיווחים יעשו בטפסים מיוחדים במקצועות הבאים: אנגלית, מתמטיקה, לשון או מקצועות רבי מלל.
 3. האבחון שמצורף לתיק חייב להיות אבחון משולב )פסיכו דידקטי(. אבחון תקף הינו אבחון מכיתה ז’ ואילך.
 4. טופס הפניה של חונך הכתה.
 5. חתימת הורים על טופס ויתור סודיות.
 6. גיליון ציונים/תעודה אחרון/ה.
 7. מכתב פנייה של התלמיד לוועדה בכתב יד, בו הוא מסביר מדוע הוא נזקק להתאמות הלימודיות בזמן בחינות.

רמה 2 –

בדומה לרמה 3: סעיפים 2 – 7 ובנוסף:

 1. מבחן עם הקראה וללא הקראה בשני מקצועות.
 2. מבחן עם הכתבה וללא הכתבה בשני מקצועות.
 3. האבחון שמצורף לתיק יכול להיות רק דדקטי.

בתחילת שנת הלימודים תשפ”א יערך כנס להורי תלמידים מאובחנים ברמה 3 בהנחיית צוות הטיפול בפרט.