תוכנית החינוך

תכנים העוסקים במישור של העצמה אישית, של חוסן אישי וכישורי חיים – אלה נוגעים, בין היתר, בנושאים: דימוי עצמי וערך עצמי, תפישת המציאות והפרשנות שאנו נותנים למידע – העושה את כל ההבדל ביחס לאופן בו אנחנו תופסים את עצמנו ואת היחסים שלנו עם העולם, נוכחות משמעותית, הגדרת מטרות אישיות ומודעות מוסרית.

תקופת הקורונה לימדה אותנו לחזק כלים להתמודדות עם שינויים, עמימות וחוסר ודאות, עם מציאות בלתי רצויה, עם בידוד חברתי.

כל הנושאים הללו מכוונים להתבוננות עצמית, למיקוד שליטה פנימי, לבחירה מושכלת, לחידוד ה’יש’, להתמודדות 'בריאה' על יסוד העצמת הרגשות החיוביים, לאמון בעצמי, לחיזוק הכוחות שבי, לדיוק עצמי ועוד.

אלה מהווים בסיס לתכנית אחריות של שתייה אלכוהולית ושל שימוש בסמים, להתנהלות זהירה ברשתות החברתיות בכיתות י;

לתוכניות המכוונות למערכות יחסים בריאות, לזוגיות בריאה וקשר מכיל בכיתות י”;

לתכניות הכנה לשירות משמעותי בצה”ל, לתכניות המכוונות לנהיגה בטוחה ולתהליך של פרידה (מביה”ס) בכיתות י”ב.

תכנים העוסקים במעגלי השייכות ובמעורבות בקהילה – 

סמינרים – מהווים שיטת לימוד ‘אחרת’, המביאה את בני הנוער, ל’עין הסערה’, לראות את המציאות בעיניים, מחוץ לכותלי ביה”ס. לימוד באתר. לימוד ייחודי, חוויתי.

ההתמקדות בשכבה יהיא בנושא החברה הישראלית, הזהות הישראלית. בעיסוק בסוגיית החברה הישראלית יש כדי לאפשר לנוער בחינת מקומו בחברה תוך התלבטות בסוגיות ובשאלות משמעותיות במציאות חיינו בישראל.

ההתמקדות בשכבה י”א היא בנושא הזהויות היהודיות. בירור הזהות היהודית ברמה האישית – מהו ‘כרטיס הביקור’ היהודי שלי? מהי היהדות עבורי? מהם הערכים המכוננים בחיי שהם תולדה של היותי יהודי? הכרת הריבוי תחת ההגדרה ‘יהדות’ ודיון בסוגיות אקטואליות בזיקה לדת ומדינה.

בתוך אלה – ביקור ב"יד ושם" – רשות הזיכרון לשואה ולגבורה ומסע לפולין – בסיום כיתה י”א ועל סף הכניסה לכיתה י”ב. מסע ‘אֶל עַצְמִי, אֶל עַמִּי, אֶל אַרְצִי, אֶל בְּחִירוֹתַי’. מסע העוסק בעיצוב הזיכרון הקולקטיבי ביחס לשואה ובד בבד בעיצוב הזהות האישית.
המסע כרוך בהכנה מקיפה – תוכנית ורגשית. הנושאים הנדונים בה מתמקדים בדילמות שהמציאות דאז מזמנת. בין היתר: בין תהליך חינוכי לאינדוקטרינציה; הדרת האחֵר על יסוד גזענות; המוסר האנושי במבחן המציאות ועוד. הדיון על ‘אז’ ו’שם’ מחזיר אותנו תמיד גם להתבוננות על 'כאן' ו‘עכשיו’.

המגמה היא שכל תלמידי השכבה יחוו מסע שכזה – בין שם, בפולין, לבין בחלופה איכותית לו בארץ. לאור התקופה – חייבת לסייג: התכנית תיבּנה בהלימה לאילוצים.

ההתמקדות בשכבה י”ב מכוונת למתחים העולים מתוך הגדרת המדינה ‘יהודית ודמוקרטית’, תוך שימת דגש על המתח שבין הזהות הלאומיות והציונות שלנו לבין הזהות האוניברסלית והדמוקרטית שלנו.

התכנית חובקת פעילויות בזיקה ללוח העברי ולימים לאומיים כנסים, טקסים, מעגלי שיח, מפגשים עם דמויות ציבוריות. במרבית הפעילויות הללו הנוער – מועצת התלמידים, מנהיגויות השכבות – שותף הן ברמת התכנון והן ברמת הביצוע.

ימי עיון בנושאים שונים כגון: יום עיון בנושא זכויות אדם ואזרח בישראל, יום אדם אדמה שעוסק במשבר האקלים, יום האישה, חג הסיגד ועוד.

ימי התנדבות מרוכזים בקהילה במסגרת הכיתה, השכבה, כדוגמת: ‘מדליקים את האור בלבבות' – פעילות שכבתית (י') בקהילה לקראת חנוכה – פעילויות העונות גם לשעות הקבוצתיות הנדרשות בתחום המעורבות בקהילה בחוקת הזכאות החדשה לבגרות.

מנהיגות תלמידים, משמעותית, מובנית בתודעה הבית-ספרית – זאת, באמצעות מועצת תלמידים, סיירת ירוקה, ממ"צים ועל יסוד שיתוף פעולה עם מנהיגויות השכבות.

בית בירם מזמן לנוער כר פעולה נרחב ליוזמות בנושאים הרלוונטים לו, בעיצוב אורחות החיים בו.

תכנים העוסקים בהיצע התרבותי

להיצע התרבותי אליו אנחנו חושפים את הנוער שתי מטרות עיקריות:

א. להטמיע בפרט את התשוקה לתרבות, להביא אותו להיות צרכן תרבות השואף להעמיק ולהעשיר את עולמות התוכן והדמיון שלו, להשביח את היכולת להתבונן (בחינת התמונה הגדולה בצד הפרטים בה) ואת היכולת להלך בין המופשט למוחשי, לספק מקום ומקור להרבות הנאה.

ב. לסייע, באמצעותו, לחידוד נושאים הנדונים במסגרת תכנית החינוך. בהיצע: הצגות (בבית-הספר, כמו גם בתיאטרון העירוני), מופעי מוסיקה, מפגש עם יוצרים – סופרים, משוררים, אמנים, במאים / תסריטאים.

.

בבית-ספרנו, מאז ומתמיד, מהווה תכנית החינוך, על כל האצור בה,
חלק בלתי נפרד מתהליך הלמידה וההתחנכות.

הפעילויות הן בגדר חובה. יחד עם זאת, מזמינים אתכם לראות בהיצע
אתגר אישי ולהיות נוכחים במלוא המשמעות של המושג.

.

בהצלחה בבית בירם,

צוות חינוך וחברה

מתן מורג וענבר פליק זוננפלד