שיקולים בבחירת המקצועות המוגברים

עניין ונטייה – רצוי לבחור מקצוע שמסקרן ומעניק סיפוק והנאה.

התאמה ליכולת – מומלץ לבחור מקצוע שיש בידך ביטחון שתסיימו בהצלחה.

איזון בעומס הלימודים – מומלץ לקחת בחשבון את דרישות המקצוע אל מול פעילויות נוספות לטובת ויסות העומסים.

איזון בין תחומי הדעת – אנו ממליצים לאזן את בחירתך בין תחומי ענין שונים, כהזדמנות לרכוש השכלה רחבה ומעמיקה.

כדי לבחור באופן אחראי ושקול, אנו מציעים לך להתייעץ עם סביבתך הקרובה- הורים, חונכים, מורים מקצועיים, יועצת השכבה, מרכזי השכבה.

כמו כן הנך מוזמן/ת להתייעץ עם אנשי החטיבה עליונה.

אנא קראו בתשומת לב את הפרק בו מוצגים מקצועות הבחירה, מבחינת עיקרי הלמידה, בחינות הבגרות ותנאי הסף לקבלה לכל מקצוע.

הודעה על פירוט התשלומים הנוספים עבור השתתפות במקצועות בחירה מסויימים בראשי ובכל מקצועות ראשי 3 – תישלח בחוזר נפרד.

*שימו לב להערות בעמוד זה