על המגמה:

מגמת הפיסיקה היא אחת המגמות הגדולות בבית-בירם. לומדים בה מעל 350 תלמידים.
  • כל התלמידים לומדים ברמה של 5 יח"ל.
  • כל שעורי הפיסיקה נערכים במעבדות. ביצוע ניסויי-מעבדה הוא חלק בלתי נפרד מלימודי הפיסיקה.
  • כבר במהלך כיתה י' נחשפים התלמידים למסלול "פיסיקה מחקרית", שמאפשר להם להתנסות בעבודת חקר בהנחיית מנחים מהאקדמיה או מהתעשיה. בוגרי המסלול זוכים ב- 5 יח"ל נוספות.
  • החל מכיתה י' כ- 15% מהתלמידים מצטרפים לכיתת "פיסיקה מועשרת", בה הם לומדים פיסיקה באופן מעמיק יותר תוך שימוש מוגבר בכלים מתמטיים.

מורי המגמה:

אלכסנדרה ברזובסקי

מרכזת מגמת פיזיקה
[email protected]

אלכסנדרה – מרכזת לימודי הפיסיקה בבית-בירם ומורה לפיסיקה.

אסף שולמן

מורה לפיזיקה

אסף מורה לפיסיקה והנדסת מערכות בבית בירם.

אלירן דניאל

מורה לפיזיקה

אלירן מוביל מגמה של פיסיקה מחקרית, מרכז פרוייקט הכספות ומורה לפיזיקה בבית בירם.

דני גלאובך

מורה לפיזיקה

דני הוא מורה לפיזיקה, מלמד בכיתת "פיסיקה מועשרת".

סער ניב

סער ניב

מורה לפיזיקה

גנאדי אקסלרוד

מורה לפיזיקה

גנאדי מורה לפיסיקה ולפיסיקה מחקרית.

עיקרי הלמידה:

פרקי מכניקה: הכוללים את החוקים העוסקים בתנועת גוף בודד (טיסת מטוס, מעוף קליע, סיבוב קרוסלה, תנודות נדנדה) עקב השפעות חיצוניות (תנועת קלעים, קרוסלה, נדנדה), ואלו המתקיימים בפעולת הגומלין בין שני גופים או יותר (לדוגמה: התנגשויות בין גופים, לוויינים, רקטות).

חשמל ומגנטיות: חשמל סטטי, שדות חשמליים, קבלים, סוללות, זרם חשמלי, מגנטיות וזרמים מושרים ועוד…

אופטיקה: תורת האור: החזרה ממראות, דמויות ממשיות ומדומות, תעתועי ראיה.

התנהגות האור בעוברו מחומר לחומר, דרך מנסרות ועדשות, הבנת העין, משקפיים, זכוכית מגדלת, טלסקופ ומיקרוסקופ.

גלים:  גלים מכניים ואלקטרו-מגנטיים – תכונותיהם, היווצרותם והתפשטותם במרחב.

פיסיקה מודרנית: מבנה האטום, רדיואקטיביות והקשר שבין קרינה וחומר.

יחידת מעבדה: מאמתת, מעמיקה ומרחיבה את החומר הנלמד בשעורים עיוניים. חלק ניכר של שיעורים אלה מתקיים במתכונת מעבדת חקר.

מבנה ההוראה:

כתה י’ – מכניקה ואופטיקה גיאומטרית.

כיתה י”א מכניקה וגלים – בסוף כיתה י”א מתקיימת בחינת בגרות עיונית.

כתה י”ב חשמל ומגנטיות, פיזיקה מודרנית – בחינת בגרות עיונית ובחינה מעשית במעבדה במתכונת חקר.

פיסיקה מועשרת (מסלול התמחות מדעי)

בכיתות י', י”א ו- י”ב מתקיים מסלול לימודי ייחודי בפיסיקה למעוניינים להעמיק בתחום לצורך השתלבות עתידית בעולם המדע והטכנולוגיה בישראל.
הלימודים מתמקדים בפיתוח יכולת לימוד עצמי, מקיף ומעמיק, לצד הקניית תחומי ידע רחבים בשילוב חשיבה יצירתית, מעבר לתכנית הלימודים הרגילה.

לתלמידי הכיתה ניתנת אפשרות להקדים את ההיבחנות בבחינות הבגרות העיוניות: לגשת לבגרות במכניקה בסוף כיתה י' ולבגרות בחשמל בסוף כיתה י"א. המבחן במעבדת חקר הינו משותף לתלמידי הפיסיקה מכל הכיתות ומתקיים בכיתה י"ב.
חלק מהתלמידים משלבים לימודים במסלול זה יחד עם לימודים אקדמיים.
הצטרפות למסלול “פיסיקה מועשרת” מותנית ברמת הישגים גבוהה בכיתה ט' ובהמלצת המורה לפיסיקה שלימד את התלמיד בכיתה ט’.

פיזיקה מחקרית (מקצוע מוגבר ראשי 3 – החל מכיתה י”א)

תלמידים המעוניינים להרחיב את לימודי הפיסיקה ל 10- יח”ל יכולים בנוסף ללימודים עיוניים להצטרף למסלול חדש, “פיסיקה מחקרית”, בו הם יעמיקו במחקר מעבדה ויבצעו פרויקט מחקרי.
החשיפה למסלול והצטרפות אליו יתקיימו במהלך הלימודים בכיתה י'.

תנאי קבלה:

  • ציון 85 לפחות במבחן המסכם בפיסיקה בכיתה ט'
  • המלצה של המורה לפיסיקה שלימד את התלמיד בכיתה ט'
  • מתמטיקה  שיבוץ ל- 5 יח"ל בכיתה י'

הערה: תלמיד שישובץ ל- 5 יח"ל מתמטיקה על תנאי, יוכל להתחיל את השנה בלימודי הפיסיקה. במידה וציונו בפיסיקה לא יעמוד במינימום הנדרש עד ליום ההורים הראשון, ייאלץ לעבור למקצוע ראשי אחר, בכפוף למקומות פנויים ולהשלמת החומר במקצוע החדש.

טעימה קטנה בסרטונים

דילוג לתוכן