מתמטיקה

מקצוע המתמטיקה נלמד בבית בירם בשלוש רמות שונות לפי תכנית הלימודים של משרד החינוך: 3 יח”ל, 4 יח”ל, או 5 יח”ל. תכנית הלימודים עוסקת בנושאים מגוונים: אלגברה, גיאומטריה אוקלידית, גיאומטריה אנליטית, טריגונומטריה, הסתברות, אנליזה של פונקציות ממשיות ועוד, בהתאם לרמות השונות.

בכל אחת מרמות הלימוד מודגשים:

  • חשיבה מתמטית
  • חינוך לדייקנות
  • קישוריות בין תחומים וקישור לחיי יומיום
  • אוריינות מתמטית

השיבוץ לרמות הלימוד מתבצע בהתאם לציון השנתי של סיום כיתה ט’, כמתואר להלן:

יחידות לימוד ציון ברמת הלימוד הבסיסית (מתמטיקה C ) ציון שנתי ברמת הלימוד הרגילה (מתמטיקה B) ציון שנתי ברמת הלימוד המורחבת (מתמטיקה A )
3 עד 100 עד 75 עד 64
4 עד 100 75-100 65-79
5 עד 100 75-100 80-100
.
ברמת 5 יח”ל קיימות גם שתי תכניות בית ספריות מיוחדות: כיתה מועשרת וכיתה מתמטית.

הכיתה המועשרת:

בכל שכבה בבית בירם נפתחת כיתת מתמטיקה ברמת 5 יח”ל מועשרת. בכיתה זו לומדים תלמידים שבלטו באופן מיוחד בהישגיהם במתמטיקה, במידת התעניינותם, בחשיבתם היצירתית ובנכונותם להשקיע במקצוע זה.

מטרת ההוראה בכיתה זו, בצד ההכנה למבחני בחינות הבגרות, היא העצמת העשייה המתמטית. הדבר מתבצע על ידי למידה תוך שאילת שאלות, השערת השערות, הצדקתן על ידי הוכחות מתמטיות או הפרכתן על ידי בחינת דוגמאות נגדיות – ביצוע חקירה מתמטית.

ההתקדמות בנושאי ההוראה מתבצעת במקביל להוראה בכיתות הרגילות. ההיבחנות – במשותף עמן.

הכיתה המתמטית:

בכיתה זו לומדים תלמידים שאותרו לקראת כיתה ז’ והחלו את הלימודים בתכנית, בסניף הדר. הכיתה לומדת בקצב מואץ, מסיימת את הלימודים ונבחנת בבחינת הבגרות בכיתה י‘.

רבים מתלמידי התוכנית משתתפים בתוכניות ייחודיות לתלמידים מצטיינים: תוכנית הנשיא למדעני העתיד, תוכנית אתגר באוניברסיטת חיפה תוכנית חוקרים צעירים במכון ויצמן.

בוגרי התוכנית משתלבים בלימודים אקדמיים באוניברסיטה ובטכניון במהלך לימודיהם התיכוניים.

תלמידים הלומדים בתוכנית מואצת מקבילה (לדוגמה: תכנית ”בר אילן“) משולבים במערך המטלות

והבחינות של כיתות י“א, י“ב, על פי נהלי התוכנית.

הבהרה חשובה:

בית הספר מעודד מיצוי יכולות וכישורים מיטביים ברמות הלימוד כחלק מתפיסת המצוינות הכוללת. אנו מכוונים את התלמידים לרמות הלימוד השונות בהתאם למיטב ניסיוננו ושיפוטנו: בהתאם להחלטת המועצה הפדגוגית המשותפת לחטיבות ולבית בירם – לקראת סיום השנה ישובץ כל תלמיד לרמת המתמטיקה המתאימה לו בבית בירם.

יחד עם זאת, אנו מאפשרים לתלמידים החפצים לאתגר את עצמם, להשתתף ברמה גבוהה יותר: תלמיד המבקש לעבור לרמה גבוהה יותר יידרש לעבור  קורס השלמה במתמטיקה במהלך הקיץ (בתשלום) בנוכחות מלאה. בסיום הקורס ייערך מבחן אותו יהיה עליו לעבור בהצלחה בציון הסף שייקבע.

בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד החינוך – תלמיד שנכח בכל שעות הקורס אך לא עמד בציון הסף יהיה רשאי להגיש למועצה הפדגוגית של בית בירם בקשה מיוחדת ללמוד ברמה גבוהה יותר על תנאי. אם במהלך הרבעון הראשון של כיתה יוד לא יעמוד ברמה הנדרשת –  יעבור לרמה נמוכה יותר ללא אפשרות ערעור נוספת. 

..

היו זהירים ואחראים בבחירת מסלול הלימודים במתמטיקה.

לאחר המעבר לקבוצת הלימוד החדשה המתאימה לתלמיד, השלמת החומר תחול על התלמיד!