על המגמה:

אחת ממטרות הלימוד במדעי המחשב בחטיבה העליונה, הינה חשיפת התלמידים לתהליכי פתרון בעיות החל מניתוחן ועד למימושן באמצעות תכנית מחשב. לשם כך על התלמידים ליישם תהליכי חשיבה הן ברמת הפשטה גבוהה המתייחסים להבנת הבעיה, והן ברמות הפשטה נמוכות יותר בדרך לפתרונה של הבעיה. בכך, מאפשרת תוכנית הלימודים פיתוח כישורי חשיבה מסדר גבוה, מודעות לרמות הפשטה וכן כישורי רפלקציה להבנת תהליך פתרון וחשיבה ביקורתית לצורך הערכת הפתרון.

מורי המגמה:

אירינה לבילב

מרכזת מגמת מדעי המחשב
[email protected]

אירנה היא בוגרת תואר ראשון בהוראת מדעי מחשב ומתמטיקה בטכניון ובוגרת תואר שני בהוראת מדעי המחשב בטכניון, מלמדת בבית הספר הריאלי משנת 2005, מרכזת המקצוע "מדעי המחשב והנדסת תוכנה" משנת 2010. במקביל לעבודתה בבית הספר מרצה בבית ספר להנדסאים בטכניון בקורסים: מבוא לשפת C, שפת JAVA C++, מבנה נתונים.

אסנת אנגלמן

מורה למדעי המחשב

אסנת החלה לעבוד בבית הספר הריאלי בספטמבר 1993, היא מלמדת מדעי המחשב והנדסת תוכנה ומכינה לבגרות מאז 1994 במדעי המחשב ובמערכות מומחה. שימשה בעבר מחנכת, מרכזת שכבה וחברה בהנהלת בית בירם.

דלית אורן

מורה למדעי המחשב

דלית היא בוגרת בית הספר הריאלי, בוגרת תואר ראשון בכימיה של תרופות באוניברסיטת בר -אילן, במהלכו ריכזה ולימדה נוער שוחר מדע בחוגי האוניברסיטה. בוגרת תואר שני בכימיה אורגנית בטכניון, במלגת ראש יחידה, כולל הוראת כימיה לסטודנטים. עסקה בהוראה ופיתוח תוכניות למידה בטכנודע. בשנת 1990 חזרה לביה"ס הריאלי כמורה לכימיה וכמחנכת. משנת 1999 ועד היום מלמדת מדעיי המחשב.

גלית אסיף

מורה למדעי המחשב

גלית החלה לעבוד בבית הספר הריאלי בשנת 1999 בהוראת מדעי המחשב, בוגרת הטכניון בהנדסה אזרחית 1986, בעלת רשיון הוראה משנת 1999, מגישה לבגרות החל משנת 1999. בעבר ריכזה את מקצוע מדעי המחשב וחינכה כיתה בבית בירם.

אורנה אברך

מורה למדעי המחשב

אורנה, מורה למדעי המחשב ולמתמטיקה בבית בירם, החלה לעבוד בבית הספר הריאלי בשנת 1991. בוגרת הטכניון בהוראת מדעים בהתמחות מדעי המחשב ומתמטיקה 1989, בוגרת בית ברל, תואר שני בהערכה ותכנון לימודים 2014, מגישה לבגרות החל משנת 1997, שימשה בעבר כסגנית המנהל לפדגוגיה בבית בירם, ריכזה את מקצוע "מדעי המחשב", חינכה כיתה, הנחתה קהילת מורים למדעי המחשב ומנחה קהילת מורים להנדסת תכנה במערכות מומחה בשפת פייתון.

נורית קרצר

מורה למדעי המחשב

נורית היא בוגרת בית הספר הריאלי, מורה בבית הספר הריאלי משנת 2006, מלמדת ומגישה לבגרות במדעי המחשב ובהנדסת תוכנה. כיהנה בבית הספר כמרכזת מקצוע "מדעי המידע", רכזת מנהל פדגוגי, חברת הנהלה ומחנכת. מוסמכת MBA (מנהל עסקים) מטעם האוניברסיטה הפתוחה, MA ניהול מידע וידע מאוניברסיטת חיפה, מנתחת מערכות מהטכניון. במקביל לעבודתה בריאלי עבדה כ: מדריכה ארצית במדעי המידע, מרצה בהנדסאים בטכניון למערכות מידע ובסיסי נתונים, מרצה בסדנת ביטחון סייבר במרכז לחקר ביטחון לאומי.

רפאלה לביא

מורה למדעי המחשב

רפאלה – מורה למדעי המחשב בבית בירם, החלה לעבוד בבית הספר הריאלי בשנת 1998, בוגרת הטכניון בהנדסת מזון וביוטכנולוגיה ותואר נוסף מהטכניון בהוראת מדעי המחשב. מגישה לבגרות החל מ 1998, ריכזה בעבר את מקצוע "מדעי המחשב וחינכה כיתה בבית בירם.

עיקרי הלמידה:

מושגי יסוד במדעי המחשב ועקרונות המבנה של מערכות ממוחשבות. התוכנית מפתחת יכולת חשיבה אלגוריתמית, מיומנויות לניתוח ופתרון אלגוריתמי של בעיות ומושגי יסוד בתכנון מערכות ממוחשבות.

במהלך הלימודים מתנסים התלמידים בפיתוח עצמאי של תכניות מחשב לפתרון בעיות מסוימות שחלקן מוגדרות על ידי המורה וחלקן נבחרות על ידי התלמיד. דגש מרכזי מושם על פיתוח תוכנה עצמאי.

מבנה ההוראה:

כיתה י' – הכרה ראשונית של תחום מדעי המחשב והשפעתו על תחומי ידע אחרים. חשיפה ראשונית לחשיבה אלגוריתמית וכתיבת תכניות. הכרה ראשונית של מושג העצם ותכנות מבוסס עצמים.
הכרת מושגי יסוד בתכנות: משתנים, טיפוסי נתונים, ביטויים חשבוניים, קלט / פלט, חלוקת קוד לפעולות עזר.

המשך עבודה עם עצמים ממחלקות מוכנות.
הבנת ביטויים בוליאניים, מושג התנאי, הצורך בביצוע מותנה, מבנה הבקרה if ותפקידם בהקשר הכללי של משימה חישובית ומימושה, העמקת ההבנה של עבודה עם משתנים.
הבנה ומימוש של אלגוריתמים בסיסיים לביצוע חוזר, לתרגול ביצוע חוזר ככלי לעידון אלגוריתמים, להבחין בין כתיבה אלגוריתמית של לולאה לבין מימושה בשפת תכנות, הכרה בסיסית של המושגים נכונות ויעילות של אלגוריתמים, העמקת הידע של כתיבת, תיעוד, ותיקון תכניות, להשתמש בלולאות לאלגוריתמים המצריכים מנייה או צבירה.
הכרת מערכים כאוסף לינארי של טיפוסים מאותו סוג, עבודה עם מערכים חד ממדיים -ודו ממדיים. הכרת ומימוש אלגוריתמי חיפוש, מיון ומיזוג. מבוא לתכנות מונחה עצמים וכתיבת מחלקות. תלמידים מממשים אלגוריתמים בשפת  Java.

כיתה יא’ – התלמידים עוסקים בבנייה ובעיבוד מבני נתונים (מחסנית, תור, עץ בינארי), בשימוש מושכל בהם ובמימושם בעזרת מערכים ורשימות מקושרות. בנוסף נלמדים שימושים במבנים אלו במטרה לייצג ולממש טיפוסי נתונים מופשטים ומורכבים.

בנוסף לכך, נלמדים שני נושאים בעלי חשיבות כללית במדעי המחשב רקורסיה ויעילות.

יחידה נוספת חושפת את התלמיד לתחום תאורטי של מדעי המחשב, המתאר מכונות חישוב באמצעות מספר מודלים ומנתח את כוחם ותכונותיהם של מודלים אלה.

יחידה זו מקנה לתלמידים בהדרגה כלים, דרכי החשיבה בתחום והמונחים המקובלים בו תוך עיסוק במשפחת השפות הרגולריות (באמצעות האוטומטים הסופיים). המודלים שמוצגים בחלק זה הם האוטומט הסופי הדטרמיניסטי, האוטומט הסופי הדטרמיניסטי הלא מלא והאוטומט הסופי הלא דטרמיניסטי.

חלק זה עוסק במשפחת השפות חופשיות-ההקשר, מציג אותה באמצעות מודל אוטומט המחסנית ומציג מודל לתכנית מחשב בעזרת מכונת טיורינג, ונערך בו דיון על התיזה של צ’רץ‘ וטיורינג ועל מגבלותיו של המחשב.

כיתה יב’ – התלמידים מבצעים פרויקט בשפת פייטון המהווה 30% מהציון הסופי שלהם (הערכה חלופית).

התלמידים לומדים גם יח' לימוד נוספת העוסקת ב Big data (תחום חדשני במדעי המחשב).

תנאי קבלה:

מתמטיקה שיבוץ ל- 4 יח"ל בכיתה י'
(ציון 65 ומעלה בסיום כיתה ט’ בהקבצה A, או 75 ומעלה בהקבצה B).
הערה: תלמיד שישובץ ל- 4 יח"ל מתמטיקה על תנאי, יוכל להתחיל את השנה בלימודי מדעי המחשב. במידה וציונו במדעי המחשב או במתמטיקה לא יעמוד במינימום הנדרש עד ליום ההורים הראשון, ייאלץ לעבור למקצוע ראשי אחר, בכפוף למקומות פנויים ולהשלמת החומר במקצוע החדש.

.

הערות:

על התלמידים הבוחרים ללמוד במגמת מדעי המחשב להצטייד במחשב נייד אישי, ע"פ המפורט באתר בית הספר.

תוכניות הלימודים עשויות להשתנות בהתאם לשינויים של משרד החינוך.

.

טעימה קטנה בסרטונים

דילוג לתוכן