על המגמה:

אנו ניצבים באמצע העשור השני של המאה ה- 21. כתושבי ישראל ו”הכפר הגלובאלי”, עלינו לקלוט במהירות תהליכים וחידושים בתחומים מגוונים, להתמודד עם אתגרים חברתיים – כלכליים מורכבים, להצליב מידע ולקבל החלטות מבוססות בזמן קצר. לשם כך, אנו נזדקק לראיה מערכתית בין-תחומית ולהבנה מהירה של קשרי הגומלין בין חברה, כלכלה, עיור ופוליטיקה ובין אלה לבין התנאים הפיסיים בארץ ובחבלי עולם שונים.

מורי המגמה:

עידן תנעמי

מרכז מקצוע הגיאוגרפיה
[email protected]

עידן – בוגר בית הספר הריאלי (מחזור פ’ 1999), בעל תואר ראשון בגיאוגרפיה ולימודי סביבה ותואר שני בלימודי ישראל מאוניברסיטת חיפה. מלמד בביה"ס הריאלי משנת 2011 מכיתות היסוד ועד לחטיבה העליונה בבית בירם, מרכז שכבה ומחנך כיתה בבית בירם.

אורן הרצמן

מורה לגיאוגרפיה והיסטוריה

אורן, בעל תואר ראשון בלימודי ארץ ישראל ובהיסטוריה של עם ישראל ובעל תואר שני בלימודי ארץ ישראל מטעם אוניברסיטת חיפה. מלמד בבית הספר הריאלי מאז 1992 לימודי היסטוריה וגיאוגרפיה בכל שכבות הגילאים. מנחה סגל בבית בירם.

ד"ר אורן קידר

מורה לגיאוגרפיה ומדעים

אורן – בעל תואר שלישי בגאוגרפיה ולימודי סביבה מאוניברסיטת חיפה, עם התמחות בשינויי אקלים וסוגיות באיכות סביבה. מלמד בבביה"ס הריאלי משנת 2012 את תחומי המדעים והגאוגרפיה בכל שכבות הגילים, מהיסוד ועד לתיכון, מחנך ומרכז את שכבת ח’ בתיכון אחוזה.

לימודי הגיאוגרפיה – מאפיינים ייחודיים:

 • הלמידה מגוונת, מלווה בשימוש בטכנולוגיה אינטרנטית – ממצגות, סרטים, סביבות למידה מתוקשבות וסיורים.
 • בתחומי לימודי החבלים (א”י, מזה”ת, נתי”ב) משתמשים בתבניות דומות המקלות על הלימוד.

עיקרי הלמידה:

 1. כדור הארץ והסביבה: הנושא עוסק בבעיות קיומיות העומדות במוקד הדיון העולמי ובמאבקי הכוח הגלובאליים כגון: אסונות טבע: רעידות אדמה, צונאמי, התפרצויות געשיות, רוחות הרס והשלכותיהם, זיהום משאבי טבע וסביבה: זיהום אוויר, מים וקרקע, ההתחממות הגלובלית, ה”חור באוזון”, “אי החום", , גשם חומצי ועוד. אוצרות טבע: המחסור הגובר בהם, מציאת תחליפים למשאבים הולכים ואוזלים, המתח בין פיתוח אוצרות הטבע לקיימות – במסגרת זו התלמידים מכינים פרוייקטי שמביא ביטוי למתח דרך עקרונות התרבות האקולוגית בארץ ישראל. חלק זה מהווה את מרכיב 40% של המקצוע. נלמד ומדווח למשרד החינוך בסיום כיתה י‘.
 2. ארץ ישראל: הנושא עוסק ב“בעיה הדמוגרפית“, בהגירה מאפריקה של ספק מחפשי עבודה ספק פליטים, ובודק האם בעוד 30 שנה יהיה רוב יהודי במדינת ישראל? כיצד תתנהל ישראל בעולם הגלובלי בו המזרח התיכון מקצין והולך, המערב מגמגם וכוחות חדשים מן המזרח הולכים ומתחזקים?
 3. המזרח התיכון: הנושא עוסק בגידול האוכלוסייה המהיר ובהתמעטות המשאבים לקיומה. האם “ההתפוצצות” בלתי נמנעת, לנוכח מהפכת “האביב הערבי”.
  מדינות הנפט במפרץ הפרסי, שולטות בכ- 50% מעתודות הנפט בעולם, כיצד מנסה הכפר הגלובלי להקטין את תלותו בהן? מה יקרה לאספקת האנרגיה העולמית אם איראן תשתלט על מיצרי הורמוז? התקדמותה של איראן לנשק גרעיני.
 4. נתי”ב (ניתוח תופעות ייחודיות במרחב) – יחידה מתוקשבת: בחינת הבגרות ביחידה זו מתוקשבת ומצריכה שימוש במיומנויות: ניתוח חבלים בעולם (שאינם נלמדים בכיתה) תוך שימוש במגוון אמצעים אינטרנטיים: מפות, תצלומי לוויין, תמונות, Google earth , נתונים סטטיסטיים, גרפים, סרטים, אנימציות, טקסטים לא גיאוגרפיים, מידע בשכבות (ממ”ג-מערכת מידע גיאוגרפית), וידע גיאוגרפי רב–תחומי.

סיורים לימודיים:

 • י’ – סיור לרמת הגולן – וולקניזם ואנרגיה מתחדשת.
 • י”א – סיור למרכז הארץ – תחנות כח, איכות סביבה (שפדן), התפלת מים.
 • י”ב – סיור עירוני – גוש דן, מטרופולין ת”א.

טעימה קלה בסרטונים

דילוג לתוכן