מרכזי השכבות והמחנכים

מרכזי השכבה אמונים על היבטי הפרט, הפדגוגיה והתכנית החברתית- ערכית של השכבה.

תחת אחריותם לרכז באופן שוטף את עבודת צוות המחנכים ויועצת השכבה, מתוך אחריות למענה ולטיפול הולם בכל תלמיד ותלמידה בשכבה, על צרכיהם המגוונים.

באחריות רכזי השכבה לנטר את תחושת הרווחה של התלמידים ולהציב אתגרים אישיים וקבוצתיים מתוך שאיפה לבנות חוסן, לקדם התפתחות מיטבית התואמת את אתגרי הגיל ולעודד מעורבות ולקיחת אחריות בחברה.

המרכזים נמנים על הנהלת בית בירם ושותפים להתוויית המדיניות החינוכית הכוללת.

המרכזים מהווים את הכתובת לכלל התלמידים, ההורים והמורים המלמדים בשכבה.

מחנכי הכיתות מהווים את הכתובת הראשונה והישירה עבור תלמידי כתתם. באחריות המחנכים לדאוג לסיוע בהתפתחות התלמידים מבחינה רגשית, תפקודית, עיונית וחברתית.

דרך שיחות אישיות ובאמצעות מפגשי החונכות מסייעים המחנכים לתלמידים לגבש את זהותם האישית ואת עמדותיהם כלפי סוגיות חברתיות מגוונות.

המחנכים מלווים את התלמידים במפגש עם האתגרים הניצבים בגיל הנעורים כמו התמודדויות עם מצבים אישיים וחברתיים מורכבים.

תפקידו של המחנך לסייע לתלמידי כיתתו לסמן מטרות אישיות שיקדמו את מימוש נטיותיהם האישיות. באמצעות מפגשי החונכות ודרך הובלת הכיתות בתכנית החברתית המחנכים אחראים על עידוד רגישות כלפי הזולת, בתוך הכיתה, ברחבי בית הספר ובחברה הישראלית.